Conform calendarului actualizat,avem așa:

19 MAI 2011 Termenul limita pentru cadrele didactice calificate cu statut de suplinitor, participante la concursurile nationale de ocupare a posturilor din iulie 2009 si/sau iulie 2010 care au obtinut minimum nota/media 5,00 (cinci) în specialitatea postului si care mai au cel putin jumatate de norma în specialitate, de a solicita in scris avizul consiliului de administratie al unitatii de învatamânt pentru continuitate la catedra. Consiliul/consiliile de administraţie al/ale unităţii/unităţilor de învăţământ comunică în scris cadrelor didactice solicitante motivele acordului/refuzului continuităţii. Daca un post este solicitat de mai multe cadre didactice, pentru departajare se vor folosi criteriile din anexa nr. 2 Metodologie.

Dosarele se depun la ISJ între 14-24 iunie 2011, inclusiv pentru suplinitorii cu post redus (participanți la concursul national 2009 și/sau 2010, care au obținut minim nota 7 (sapte), ale căror posturi au fost ocupate de titulari, au fost vacantate pentru concurs sau au fost desființate ca urmare a modificării planului de școlarizare/planului de învățământ/rețelei școlare;).

Leave a comment

Leave a Reply